Behandelings overeenkomst

De Praktijk Acupunctuur & Massages Divera Borsboom maakt in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) gebruik van een behandelingsovereenkomst.

Algemeen
Sinds op 1 april 1995 de wet WGBO in werking is getreden, heeft elke therapeut bij wet een overeenkomst met de cliënt / patiënt nodig om een behandeling aan te gaan.

Een overeenkomst komt tot stand door opdracht en aanvaarding. Dus wanneer een cliënt / patiënt bij de therapeut komt met een klacht of hulpvraag en de therapeut gaat hierop in door te behandelen, is sprake van een behandelingsovereenkomst.

Er is wettelijk geen schriftelijke behandelingsovereenkomst nodig in geval van volwassen handelingsbekwame cliënten / patiënten.
Door de beroepsorganisaties waarvan ik lid ben (Zhong, NVST, RBCZ, KAB) wordt dringend aangeraden en ook verplicht gesteld een schriftelijke overeenkomst met mijn cliënten / patiënten af te sluiten.
Dit kan van belang zijn voor zowel mij als therapeut als voor u als cliënt / patiënt in het geval u niet tevreden bent en een klacht indient.
Zie de Algemene Voorwaarden van de Praktijk Acupunctuur & Massages Divera Borsboom voor het afhandelen van klachten over de behandeling of therapeut.

Tariefstelling
De cliënt / patiënt is door Divera Borsboom geïnformeerd over de tariefstelling van de consulten en gaat akkoord met deze tariefstelling. Bij het eerste consult is een papieren versie van de tariefstelling van dat moment aan cliënt / patiënt getoond.
Bij de aanvang van elk nieuw kalenderjaar worden de tarieven bijgesteld op basis van de landelijke prijsindex cijfers.

Betaling
Na elk consult krijgt de cliënt / patiënt een factuur overhandigd dan wel via de post toegestuurd betreffende de kosten van het geleverde consult. Het bedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum via een bankoverschrijving te zijn voldaan.

Afspraak afzeggen
Afzeggen van de afspraak dient minstens 24 uur van te voren geschieden. Dit kan telefonisch, via een e-mail, sms, of app. Als niet tijdig de afspraak wordt afgezegd, wordt het afgesproken consult in rekening gebracht.

Persoonsgegevens
Alle informatie over de cliënt / patiënt en de aard en voortgang van de consulten wordt in het persoonlijke dossier opgenomen. Op dat dossier is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het Privacybeleid van de Praktijk Acupunctuur & Massages Divera Borsboom is een uitvloeisel daarvan.
Aan de cliënt / patiënt zal in een privacyverklaring worden gevraagd akkoord te gaan met dit beleid.

Informatie aan / van derden
Voor het verstrekken van informatie over de cliënt / patiënt aan derden, waaronder de huisarts, medisch specialist of collega therapeut, dan wel het opvragen van informatie over de cliënt / patiënt bij derden waaronder de huisarts, medisch specialist of collega therapeut, is het Privacybeleid van de Praktijk Acupunctuur en Massages Divera Borsboom van toepassing. Die houdt in dat altijd expliciet toestemming aan de cliënt / patiënt moet worden gevraagd.
Zie het Privacybeleid van de Praktijk Acupunctuur & Massages Divera Borsboom

Behandeling
Klacht(en) waarmee de behandeling wordt gestart:………………………………….

Oordeel therapeut over de gezondheidstoestand: ……………………………………

Doel van de behandeling: ……………………………………………………………………..

Aard behandeling: ……………………………………………………………………………….

Naam cliënt / patiënt: …………………………………………………………………………..

Handtekening: …………………………………………………………………………………….

 

Naam therapeut : …………………………………………………………………………………

Handtekening:  ……………………………………………………………………………………

Datum: ……………………………………………………………………………………………….

 

Met de ondertekening gaat de cliënt / patiënt tevens akkoord met de Algemene Voorwaarden van de Praktijk Acupunctuur & Massages Divera Borsboom