Disclaimer

De website Acupunctuur & Massages Divera Borsboom is eigendom van Divera Borsboom. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de betreffende website. De inhoud van de website wordt door Divera Borsboom met de grootst mogelijke zorg samengesteld en bijgehouden.  Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de website staat niet (meer) helemaal volledig of juist is.  Divera Borsboom accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

De website Acupunctuur & Massages Divera Borsboom bevat hyperlinks naar websites van derden. Alle informatie op de website kan vrij gebruikt en toegepast worden, maar Divera Borsboom kan niet instaan voor het correct toepassen van de informatie voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd en is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Divera Borsboom sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website Acupunctuur & Massages Divera Borsboom, het gebruik van de inhoud van de website of de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.