Klachtenprocedure

Praktijk Acupunctuur & Massages Divera Borsboom

A. Procedure voor de afhandeling van een klacht

1. Klacht kenbaar maken
Bent u ontevreden over de manier waarop u behandeld of bejegend bent, ga daarover met mij in gesprek. Ik zal mijn uiterste best doen om een goede oplossing te vinden. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken.

2. Klachtenfunctionaris
Als u na een gesprek met mij ontevreden blijft over de afhandeling van de klacht of  communicatie tussen u en mij als zorgverlener is niet meer mogelijk, dan kunt u via mijn beroepsorganisatie een officiële klacht indienen. Deze beroepsorganisatie zal een klachtenfunctionaris inschakelen. De klachtenfunctionaris adviseert en bemiddelt en is onpartijdig.

3. Geschillencommissie
Mocht ook dit niet helpen om er onderling uit te komen, dan zal klachtenfunctionaris u verwijzen naar een erkende geschillen­instantie. Deze onafhankelijke instantie behandelt uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist. De geschillencommissie neemt het geschil in behandeling en doet een bindende uitspraak.

4. Tuchtcollege en Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) 
Is er duidelijk sprake van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris u naar het tuchtcollege van de beroepsorganisatie waarbij ik als therapeut ben aangesloten. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding bij de IGZ doen.

 

B. Gegevens praktijk inzake Klacht- en Tuchtrecht

Beroepsorganisaties
Als therapeut ben ik lid van de volgende Beroepsorganisaties:
Zhong, Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde registratienummer: 2017085, www.zhong.nl
NVST, Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten lidnummer: L1351, www.nvst.nl

Geschillencommissie
In het kader van de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) ben ik met mijn praktijk Acupunctuur & Massages Divera Borsboom aangesloten bij:

de geschilleninstantie van de Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB)
– als het gaat om klachten in het kader van behandelingen Acupunctuur, www.kab-klachten.nl

de geschillencommissie van de Stichting Zorggeschil, onderdeel van Quasir (Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn).
– als het gaat klachten in het kader van behandelingen Massages, www.zorggeschil.nl

Tuchtrecht
Voor Tuchtrecht val ik onder:

het Tuchtrecht van de Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB),
– als het gaat om klachten in het kader van behandelingen Acupunctuur, www.kab-klachten.nl

het Tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ), omdat ik ben ingeschreven in het register van de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg),  licentienummer: 107057R,
– als het gaat klachten in het kader van behandelingen Massages, www.tcz.nu