Privacybeleid

Privacybeleid op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Praktijk Acupunctuur & Massages Divera Borsboom

Ik zal alles wat in mijn vermogen ligt doen om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent dat:

Ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.

Ik zonder uw toestemming geen gegevens aan derden verstrek, noch bij andere zorgverleners gegevens over u opvraag.

Ik uw gegevens tot 15 jaar na het beëindigen van de consulten bewaar.
Deze termijn is wettelijk verplicht op grond van de wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Ik er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Ik als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik alleen een door mij aangestelde praktijkwaarnemer, tijdens mijn afwezigheid, toestemming geef tot inzage in uw dossier.

Ik eerst expliciet uw toestemming moet vragen als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens.

U heeft altijd het recht om inzage te vragen en te krijgen in uw eigen dossier.

 

Divera Borsboom
Acupuncturist, Massagetherapeut