Privacybeleid

Privacybeleid op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Praktijk Acupunctuur & Massages Divera Borsboom

Ik zal alles wat in mijn vermogen ligt doen om uw privacy te waarborgen

Dit betekent ondermeer dat:

 

Ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

Ik zonder uw toestemming geen gegevens aan derden verstrek, noch bij andere

zorgverleners gegevens over u opvraag

Ik uw gegevens tot 15 jaar na het beëindigen van de consulten bewaar

Deze termijn is wettelijk verplicht op grond van de wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Ik er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Ik als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

Ik alleen een door mij aangestelde praktijkwaarnemer, tijdens mijn afwezigheid,

toestemming geef tot inzage in uw dossier

Ik eerst expliciet uw toestemming moet vragen als ik vanwege een andere reden

gebruik wil maken van uw gegevens

 

U heeft altijd het recht om inzage te vragen en te krijgen in uw eigen dossier.

 

Divera Borsboom

Acupuncturist, Massagetherapeut